60ad71035d9b7909060302

Aký druh inteligencie má vaše dieťa?

Inteligencia. Pojem, ktorého význam pozná každý, pričom jeho výklad sa môže líšiť. Vysoký intelekt sa totiž nemusí prejavovať len jednotkami v škole. Niektorým deťom sa vďaka nemu môže lepšie dariť v športe, hudbe či výtvarnom umení. Veď typov inteligencie je dokonca až osem!

Čiastočne má na výšku inteligencie vplyv genetika, no konkrétny druh sa rozvíja a formuje aj v závislosti od prostredia a životných situácií, ktorými dieťa prechádza. Na základe toho možno rozlišovať nasledovné druhy inteligencie:

1. Jazykovo-verbálna

Okrem toho, že jazykovo nadané dieťa nemá problém vyjadrovať sa v materinskom jazyku, rozširovať si slovnú zásobu a vedieť nové slovíčka využívať v praxi, ťažkosti mu nerobí ani učenie sa cudzích jazykov. Ak váš drobec v škole vyniká napríklad v angličtine či nemčine, určite disponuje práve týmto druhom inteligencie. Rovnako dobre sa vyjadruje aj v písomnom prejave; je teda veľký predpoklad, že by z neho bol dobrý politik, spisovateľ, ale má aj správne schopnosti kvalitného moderátora či hovorcu.

2. Logicko-matematická

Ako už napovedá názov, ide o nadanie pre prácu s číslami; matematika, informatika a iné príbuzné odbory sú pre takéto dieťa zábavou. Avšak pozor, napriek tomu však nemusia mať vždy z týchto predmetov tie najlepšie známky – svedčia o tom aj príklady najväčších matematikov, vynálezcov a mysliteľov z minulosti. Baví ich odhaľovanie matematických záhad, riešenie príkladov. Spoznáte ich aj vďaka nezadržateľnej túžbe veci analyzovať, skvelým argumentačným schopnostiam a vynikajúcemu logickému mysleniu.

3. Priestorová

Má váš drobec prirodzený talent rýchlo sa zorientovať v nových priestoroch? Tiež môže ľahšie rozlišovať farby a v porovnaní s rovesníkmi ich vedieť aj navzájom lepšie kombinovať. Ak k jeho záľubám patrí aj organizácia nábytku či iných vecí vo svojej izbe, máte doma potenciálneho architekta či dizajnéra.

4. Pohybová (motorická)

Z detí s takýmto druhom talentu nemusí byť zákonite len skvelý športovec či tanečník. Vynikajúce motorické schopnosti sú dôležité aj pre chirurga či šikovného remeselníka. Zmysel pre rovnováhu, nadanie pre koordináciu pohybov – to všetko takéto deti vo svojej budúcej profesii určite zužitkujú!

5. Hudobná

Hudba jednoducho patrí do ich každodenného života. Radi sa ňou obklopujú, dokonca vedia aj v mladšom veku rozlíšiť skladby, ktoré sa im páčia viac a naopak, menej. Nemajú problém s rytmom, neraz túžia ovládať hru na hudobné nástroje či sa chcú naučiť spievať. Vďaka prirodzenému hudobnému sluchu im nerobí problém identifikovať prípadné falošné tóny.

6. Spoločenská (interpersonálna)

Okrem skvelých komunikačných schopností majú tiež vysoko vyvinutý zmysel pre empatiu a vcítenia sa do druhých. Vďaka tomu sa v kolektíve tešia obľube a majú veľa priateľov, ktorí sa v ich prítomnosti cítia príjemne a nenútene. Veľký pozor však na to, ako tento svoj talent využívajú – svoje schopnosti totiž môžu využívať aj na manipuláciu rodičov i ostatných vo svojom okolí.

7. Vnútorná (introspektívna)

Jedinci obdarení tzv. vnútornou inteligenciou údajne lepšie chápu vlastné emócie, vnútorný svet. Vďaka tomu dokážu ľahšie zvládať stres a riešiť problémy, vedia si vytýčiť cieľ a motivovať sa k uskutočneniu krkov, ktoré im ho pomôžu aj dosiahnuť. Takíto ľudia sú vynikajúci v strategickom myslení a plánovaní.

8. Prírodovedná

Prezrádza ju nadšenie pre prírodu, biológiu či botaniku a všetky procesy, ktoré sa životného prostredia a prírodných javov týkajú. Ľudia s rozvinutou prírodnou inteligenciou majú tiež vysoké cítenie pre ekológiu.

Podarilo sa vám s pomocou nášho článku odhaliť nadanie svojho drobca? Pomôžte mu s jeho rozvíjaním, žiadny talent predsa nie je na zahodenie. Ak sa v týchto aktivitách niekedy doslova stratí, trafili ste správne. Nerušte ho prípadným obedom či večerou, na rýchle zahnanie hladu mu radšej nenápadne dajte do ruky ovocnú kapsičku OVKO J