60af50798fd37766217400

Čaká vás zápis do 1.ročníka? Toto by mal vedieť budúci školák

Chystá sa aj váš nezbedník zasadnúť do školských lavíc? Ak do 31. augusta dovŕši vek šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho do prvého ročníka. Kým začnete spomedzi základných škôl vyberať, overte si, či je vaše dieťa na tento veľký krok pripravené.

Verbálne zručnosti

Budúci prvák by mal rozprávať zrozumiteľne, čisto a využívať aj dostatočnú slovnú zásobu. Mal by sa vedieť predstaviť celým menom, vymenovať ostatných členov rodiny, poznať adresu bydliska. Okrem toho by mal správne určiť a pomenovať základné farby, geometrické tvary, časti tela, zvieratá a rastliny. Dieťa, ktoré je pripravené do prvého ročníka, dokáže vyhláskovať jednoduché slovo, naučiť sa naspamäť krátku básničku aj prerozprávať rozprávku.

Sociálne zručnosti

Samozrejmosťou by mali byť zásady slušného správania (pozdrav, poďakovanie, prosba), správne hygienické návyky a iné zručnosti – napríklad vedieť sa obliecť a obuť, používať príbor a toaletu, upratať si po sebe,… . Spozornieť by ste mali v prípade, že máte pocit, že je na vás vaša ratolesť priveľmi naviazaná. Pri zápise si môžu overiť aj to, či „vydržať“ bez vašej prítomnosti.

Motorické zručnosti

Dôležitá je nielen mentálna pripravenosť, ale i fyzická, resp. motorická. Motoriku delíme na hrubú a jemnú. Do prvej kategórie patria všetky bežné úkony, príp. také, ktoré deti využívajú pri hrách vonku (chôdza a beh, skákanie, preliezanie,…). Dobre rozvinutú jemnú motoriku odhalia nakreslené pevné rovné čiary, obrysy písmeniek, vlnovky, dokonca i vyfarbený obrázok a strihanie.

Čo by mal váš budúci prváčik ešte vedieť?

  • Orientovať sa, tzn. rozlišovať vpravo, vľavo, vpredu, vzadu, hore, atď., tiež správne označiť pravú a ľavú ruku,
  • Napočítať aspoň do dvadsať, rozoznať jednotlivé číslice; mať predstavu, čo je veľa, málo,
  • Používať časové označenia (dnes, zajtra, ráno, večer, …),
  • Byť prirodzene zvedavý a prejavovať o učenie záujem.

Ak však máte pocit, že vaša ratolesť na školu ešte nie je dostatočne pripravená, poraďte sa s odborníkom. V prípade, že sa vaša domnienka potvrdí, nebojte sa so zápisom počkať.