Detská výživa sa vyrába nepretržite aj počas tohto turbulentného obdobia, kedy sa menia celospoločenské pomery aj majitelia spoločnosti.