60af7a2143e41872535806

Pediater odporúča: Príhovor od MUDR. Šimurku

Milá mamička, otecko. Narodenie dieťatka bolo určite jedným z najkrajších okamihov Vášho života. Vaše dieťatko vyžaduje veľa lásky a najmä v prvých rokoch aj pozornosti a starostlivosti. Tešíte sa z jeho každodenných pokrokov, sledujete ako rýchlo rastie a chceli by ste zabezpečiť všetko len to najlepšie pre jeho zdravý rast a vývoj. Pre zdravie a pohodu Vášho dieťatka je okrem Vašej lásky nevyhnutná predovšetkým správna výživa.

Prvých 0 – 6 mesiacov života je obdobím výlučne mliečnej výživy, v ďalších mesiacoch sa mliečne dávky čiastočne nahrádzajú nemliečnymi zložkami. Najprirodzenejšou a najideálnejšou výživou pre Vaše dieťatko v prvých mesiacoch je dojčenie. Materské mlieko posky-tuje svojim zložením optimálne zastúpenie jednotlivých živín potrebných pre rast a vývoj a prospieva aj k vytváraniu citového vzťahu medzi Vami a Vašim dieťatkom. Ak dojčenie nie je možné alebo produkcia materského mlieka je nedostatočná, môžete ho po konzultácii s Vašim detským lekárom nahradiť niektorým z dojčenských sušených mliek. V tom prípade je vhodné pridávať nemliečne zložky už po 4. mesiaci. V žiadnom inom vekovom období nedochádza k takým veľkým zmenám vo výžive a nikdy Vaše dieťatko nespozná toľko nových chutí, ako práve v mesiacoch nasledujúcich po výlučne mliečnom období. Je veľmi dôležité, aby strava v tomto období bola kvalitná a aby vyhovovala prísnym hygienickým normám pre dojčenskú a detskú výživu.

Tieto podmienky v celom rozsahu spĺňajú výrobky dojčenskej výživy značky OVKO, ktorých výroba bola vyvinutá v úzkej spolupráci s detskými lekármi a odborníkmi na výživu dojčiat. Na ich prípravu sa používajú výlučne prírodné suroviny bez prídavkov soli, aróm, korenín, umelých farbív a konzervačných látok. Vyhovujú požiadavkám potravinového kódexu na obsah rezíduí pesticídov, ktoré sú na surovinu do dojčenskej výživy veľmi prísne. Suroviny na ich prípravu sú vybraté s mimoriadnou starostlivosťou a kontrolované už počas rastu a zrenia a neskôr v celom výrobnom reťazci. Svojím zložením a kvalitou spĺňajú kritéria určené potravinám, ktorých používanie v detskom veku pomáha prechádzať civilizačným ochoreniam v dospelosti – chorobám srdca ciev a aj obezite. Suroviny sú domáceho pôvodu, boli dopestované na Slovensku, čo je zárukou nižšieho rizika vzniku alergie na zložky obsiahnuté vo výžive. Široké spektrum vitamínov, minerálov a stopových prvkov dáva záruku, že Vaše dieťatko ich vždy dostane v takom množstve, aké je potrebné pre jeho zdravý rast a vývoj.

MUDr. Pavol Šimurka
Konzultant pre detskú výživu