60ae593b0a96e236850358

Šikanovanie na školách: Ako ho odhaliť?

Bohužiaľ, šikanovanie sa stalo každodennou súčasťou našej spoločnosti. Obeťami šikany sú nielen dospelí, ale predovšetkým deti, ktoré sú jej vystavené už od materskej školy. Týka sa to aj vášho dieťaťa? Ako proti tomu bojovať?

Kto je obeťou?

Obeťami šikany sa stávajú väčšinou slabšie deti, z ktorých ľahko vycítiť strach, úzkostné správanie alebo nedostatočnú sebadôveru. Veľakrát sú to introverti, ktorí sa ťažko začleňujú do kolektívu a majú problém s nadväzovaním nových vzťahov a kamarátstiev. Obľúbeným terčom agresorov sú však aj deti, ktoré sa nejakým spôsobom odlišujú od svojich rovesníkov, napr. farbou pleti alebo reprezentujú iný názor ako samotný útočník. No častým cieľom šikanovania sú taktiež deti, ktoré vynikajú v nejakom smere a tým pádom sa stávajú tŕňom v oku menej šikovných detí.

Spôsoby šikanovania

  1. Fyzické šikanovanie – ide o fyzické ubližovanie
  2. Slovné šikanovanie – prebieha formou zastrašujúcich, homofóbnych a rasistických poznámok na adresu obete, tzv. psychické ponižovanie
  3. Skryté šikanovanie – odohráva sa za chrbtom šikanovanej osoby s cieľom zosmiešniť ju a ponížiť (ohováranie, intrigovanie, atď.)
  4. Kybernetické šikanovanie – ide o negatívne príspevky na sociálnych sieťach, ktoré majú za cieľ zosmiešniť šikanovanú osobu

Prejavy šikanovaného dieťaťa

Ak sa vaše dieťa bojí chodiť do školy a radšej si vymýšľa rôzne zdravotné ťažkosti, aby mohol zostať doma, mali by ste zbystriť pozornosť. Varovným signálom môže byť aj zhoršený prospech v škole či nevysvetliteľné modriny a zranenia na jeho tele. Častým prejavom u šikanovaných detí býva apatia, smútok, depresia, ľahostajnosť alebo dokonca aj nechuť do jedla. Ak sa dieťa uzatvára do seba a odmieta komunikovať so svojím okolím, je načase ho nespustiť z očí a všímať si jeho ďalšie zmeny. Keď sa k týmto prejavom navyše pridružia aj časté absencie v škole, o ktorých ste vôbec netušili, neváhajte a porozprávajte sa so svojím dieťaťom. Nenechajte sa len tak ľahko odbiť, ale buďte nadmieru citliví!

Ako postupovať, keď je dieťa šikanované?

Ak sa vám napokon vaše dieťa so svojím problémom zdôverí, snažte sa ho podporiť a ubezpečiť ho, že urobíte všetko pre to, aby sa to viac neopakovalo. Neodkladne navštívte školské zariadenie a o situácií informujte triedneho učiteľa, prípadne aj riaditeľa. Pokúste sa bez kriku oboznámiť kompetentných o celom probléme a trvajte na tom, že chcete vedieť, ako škola bude v danej veci postupovať. Navrhnite stretnutie s rodičmi útočníka, na ktorom nájdete spoločné riešenie tejto nepríjemnej situácie. Ak nebudete spokojní s prístupom školy, obráťte sa na zriaďovateľov školských zariadení. V prípade, že ide o fyzické násilie, môžete dokonca podať trestné oznámenie. Šikanovanie môže zanechať na dieťati dlhodobé psychické následky, vtedy je nutné vyhľadať pomoc odborníka.

Náš tip

Vašim školákom nezabudnite pribaliť aj chutnú desiatu v podobe ovocnej výživy OVKO, ktorá ich nielen zasýti, ale im aj zachutí.