Tradícia výroby detskej výživy OVKO siaha až do roku 1975, kedy je v Nových Zámkoch vybudovaná konzerváreň ma zelenej lúke – v tom čase najväčšia v strednej Európe.