about-us

O nás

Výrobcom výživ a pokrmov OVKO je spoločnosť NOVOFRUCT SK, s.r.o. Nové Zámky

„NOVOFRUCT a OVKO sú tradičné značky, pod ktorými zákazník vždy nájde špičkovú a garantovanú kvalitu! Základom všetkého je úcta k spotrebiteľovi a z nej prameniaci poctivý prístup ku všetkej práci.“

História

Certifikáty a ocenenia

O OVKO

História našich výživ

Certifikáty, ocenenia a členstvá

1. IFS

Spoločnosť NOVOFRUCT SK, s.r.o je držiteľom certifikátu IFS (International food standard). Je to systém manažérstva bezpečnosti potravín. Schéma manažérstva bezpečnosti potravín zaručuje vysokú medzinárodnú akceptáciu a dynamiku rozšírenia certifikácie v celosvetovom meradle.

2. SK 625 ES

Firma NOVOFRUCT SK, s.r.o. získala veterinárne schvaľovacie číslo SK 625 ES pridelené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, čo znamená, že spoločnosť je schválená prevádzkareň na vývoz výrobkov do EÚ.

3. Zväz obchodu a cestovného ruchu SR

V roku 2008 sme sa stali členom Zväzu obchodu a cestovného ruku SR.

4. HACP

HACCP- systém analýzy rizika a stanovených kritických kontrolných bodov. Základný nástroj na predchádzanie rizikám ohrozujúcich bezpečnosť potravín.

5. Naturalis

NATURALIS SK, EKO poľnohospodárstvo – označuje rastlinné alebo živočíšne produkty vyprodukované v ekologickom poľnohospodárstve. Sú to BIO produkty, ktoré spĺňajú všetky predpisy zákona o EP a výnosu MP SR, podrobujú sa pravidelnej kontrole na každom stupni. Značka je kontrolovaná spoločnosťou NATURALIS SK, ktorá zároveň aj vydáva certifikáty.

6. SK-BIO-002

SK bioSK-BIO-002 – Poľnohospodárstvo EÚ/mimo EÚ – ide o označenie miesta poľnohospodárskej výroby poľnohopodárskych surovín, z ktorých sa produkt skladá.