V tomto roku je závod registrovaný pod názvom NOVOFRUCT a je monopolným výrobcom detskej výživy na Slovensku. Značka OVKO je veľmi žiadaná na slovenskom trhu, ale aj exportovaná na mnohé zahraničné trhy.