60ad6b5e50e51256676117

3 veci, ktoré vám pomôžu vychovať úspešné dieťa

Múdre, šikovné, s dobrým prospechom a záujmovými aktivitami, ktoré ho napĺňajú a robia šťastným – asi to si väčšina rodičov želá pre svojho potomka. Žiaľ, návod na to, ako to aj dosiahnuť, zatiaľ nikto nevymyslel. V našom článku sa však dočítate o šiestich veciach, ktorým by ste sa mali s dieťaťom venovať. V budúcnosti mu môžu pomôcť na ceste k úspechu a spokojnosti!

Rodičia v tom majú jasno: výchova detí je najťažšou úlohou a skúškou v živote každého z nich. Univerzálny „recept“ neexistuje; nájdu sa však mnohé príručky s radami a tipmi, ako na to. Napriek dobre mieneným radám sa však úmysel môže minúť účinku, a v konečnom dôsledku je táto neľahká úloha výchovy ešte ťažšia. Čo na to psychológovia? Prečítajte si v nasledujúcich riadkoch ich odporúčania, ako pomôcť svojim potomkom k tomu, aby vyrástli v šťastných, spokojných a úspešných dospelákov.

Matematika

S jej základmi by sa drobec mal oboznámiť ešte oveľa skôr, ako zasadne do školských lavíc. Súčasný rýchly (či priam raketový) pokrok nielen v oblasti technológií dáva jasné echo, že matematika je pre budúce generácie nesmierne dôležitá. Rozvíjanie matematických zručností už od útleho veku a následná znalosť na dobrej úrovni môže byť dobrý štartom pre úspech na pracovnom trhu. Od toho sa, samozrejme, odvíjajú ďalšie pozitíva, nielen sľubná kariéra a dobré finančné hodnotenie. Skúste preto svojho drobca naučiť pri hre, nenútene a silene, narátať napríklad do desať.

Sociálne zručnosti

Okrem samozrejmého pozdravu, poďakovania, prosby a ospravedlnenia by malo dieťa čo najskôr ovládať aj „umenie“ slušnej priateľskej komunikácie s rovesníkmi i dospelými ľuďmi v okolí. Tiež je však dôležité, aby vedelo vyjadriť vlastné emócie, názory, myšlienky, a najmä sa za ne nehanbiť. Výskum amerických vedcov dokázal dokonca priamu súvislosť medzi vzdelaním a mierou sociálnych zručností – deti, ktorým nerobilo problém zapájať sa do spoločných hier, rozhovorov, pomáhali ostatným a porozumeli ich potrebám, mali vyššiu pravdepodobnosť získať vyššie vzdelanie.

Plnenie povinností a dodržiavanie denného režimu

Upratať si hračky či v neskoršom veku brať ako samozrejmosť pomoc pri domácich prácach – vediete k tomu svojho potomka? Vďaka tomu si osvojí nielen zmysel pre povinnosť a zodpovednosť, ale naučí sa aj postaviť sa práci čelom a tiež oveľa ľahšie dospeje k poznatku, že žiadne zlepšenie (v domácnosti, škole i v živote) nepríde jednoducho a bez jeho vlastného pričinenia. Navyše si tiež zlepší empatické cítenie, schopnosť pracovať v kolektíve aj samostatne a veci dotiahne do konca.