60ae55f061e5a385081552

4 typy rodičov

Každý rodič má svoje postupy, podľa ktorých sa riadi pri výchove svojho dieťaťa. Medzinárodne uznávaný psychiater Foster Cline a odborník na vzdelávanie Jim Fay popisujú rôzne typy výchovných štýlov v knihe Rodičovstvo s rozumom a láskou. Zaujímavá vás, do ktorej skupiny rodičov sa radíte vy?

1. Velitelia

Rodičia, ktorí sú tzv. velitelia, potrebujú mať všetko pod kontrolou. Nedovolia svojim drobcom, aby sa rozhodovali sami. Vyvíjajú na deti nátlak v podobe kriku a myslia si, že vďaka tomuto prístupu dosiahnu u nich lepší a dlhodobejší výsledok. Takýmto rodičom nie je cudzie ani zhadzovanie a poukazovanie na chyby svojej ratolesti. Ak aj dajú svojmu dieťaťu konečne príležitosť, aby sa samo rozhodlo, končí to väčšinou veľkým sklamaním na strane rodiča. Dieťa totiž nie je zvyknuté správne sa rozhodovať, nakoľko je celé detstvo riadené svojimi rodičmi. Výskumy dokazujú, že tieto deti podliehajú tlaku svojich spolužiakov v puberte rýchlejšie ako ostatné deti. Tento spôsob výchovy ich prenasleduje aj v dospelosti, nakoľko neustále hľadajú vo svojom živote osobu, ktorú by mohli nasledovať.

2. Poradcovia

Tento typ rodičov dopraje svojim ratolestiam priestor, aby sa mohli rozhodovať vlastnou hlavou. Samozrejme, aj pri tejto výchove existujú isté hranice, na ktorých dodržiavanie rodičia dohliadajú. Poradcovia nemajú tendenciu neustále niečo prikazovať, ale snažia sa, aby ich deti pochopili, že za svoje činy budú niesť aj následky. Vedia povzbudiť v prípade, že sa ich dieťa pre niečo rozhodne, no upozornia ich, aby nad svojím správaním porozmýšľali a uvedomili si, že zodpovednosť padne na ich plecia.

3. Rodičia, ktorí nezasahujú

Deti takýchto rodičov sa v podstate vychovávajú samé. Rodičia do ich výchovy takmer vôbec nezasahujú a sú presvedčení, že dieťa sa narodí so schopnosťami riadiť svoj vlastný život. Musia im dopriať iba čas a trpezlivosť. Zastávajú názor, že by sa im nemali pliesť do cesty. Veria, že ak dodržia tieto „zásady“ z ich detí sa raz stanú úspešní ľudia. Podľa autorov knihy však nejde o výchovnú metódu, ale skôr o to, že sa takíto rodičia vyhýbajú svojim rodičovským povinnostiam. Cline a Fay upozorňujú na to, že hoci by rodičia mali dať svojim deťom možnosť výberu, nie je na mieste, aby sa dieťa vo všetkom rozhodovalo úplne samo bez zásahu rodiča.

4. Helikoptéroví rodičia

Helikoptéroví rodičia sú až prehnane úzkostliví rodičia, ktorí sa vznášajú nad svojimi deťmi ako vrtuľníky, aby im boli vždy nablízku a vedeli ich kedykoľvek „zachrániť“. Tento typ rodiča ostro sleduje každý krok svojho dieťaťa a preberá zaňho i za jeho úspechy, ale aj pády všetku zodpovednosť. Snaží sa mu uľahčiť život tým, že zaňho zariadi všetko, aby sa nemuselo prebíjať tŕnistou cestou. V knihe Rodičovstvo s rozumom a láskou sa píše aj o ďalšom type helikoptérového rodiča, t.j. helikoptérový rodič s prúdovým motorom. Ide o rodiča, ktorý sa za každých okolností usiluje vytvoriť pre svoje dieťa ideálny svet, v ktorom nebude vystavené problémom a rôznym nepríjemnostiam alebo sklamaniu. V tomto prípade zvyknú rodičia chyby svojich detí zametať pod koberec, aby ich v budúcnosti nebrzdili.

Tip na záver

Rozpoznávate sa v niektorej z týchto skupín alebo si myslíte, že vaše výchovné metódy sa vôbec nezhodujú s vyššie spomínanými štýlmi výchovy? Nech je to akokoľvek, odmeňte svojho drobca raz za čas chutnými ovocnými výživami OVKO, ktorými mu vyčarujete úsmev na tvári.