60af50cfa7e9a737388043

7 dôvodov, prečo zapojiť deti do domácich prác

Domáce práce dajú zabrať aj skúsenej gazdinke. A malí neporiadnici jej to môžu ešte skomplikovať. Samé určite dobre viete, aké je ťažké udržiavať poriadok pri deťoch a ich hrách. Odborníci však radia, aby ste svoje deti učili doma pomáhať už odmala. Prečo?

Ak deti zapojíte do domácich prác:

  1. PRECVIČIA SI JEMNÚ MOTORIKU,
  2. OSVOJA SI NOVÉ ZRUČNOSTI A SCHOPNOSTI,
  3. VYTVORIA SI POZITÍVNE NÁVYKY,
  4. NAUČIA SA PREBERAŤ ZODPOVEDNOSŤ A INICIATÍVU,
  5. POSILNÍ SA ICH SEBAVEDOMIE A SAMOSTATNOSŤ,
  6. VYBUDUJÚ SI ZMYSEL PRE SPRÁVNY PRACOVNÝ POSTUP, ČO VYUŽIJÚ V BUDÚCNOSTI NA DOSAHOVANIE STANOVENÝCH CIEĽOV,
  7. NAUČIA SA PORIADOK NIELEN VYTVÁRAŤ, ALE I UDRŽIAVAŤ.

Každý rodič chce pre svoje dieťa bezstarostné a veselé detstvo. Aby ste vybudovali k domácim prácam a upratovaniu pozitívny vzťah, začnite ich k nim viesť už od dovŕšenia 4-5 rokov veku. Najskôr to skúste formou rôznych zábavných hier. A samozrejme, po dobre odvedenej práci nezabúdajte svojich malých pomocníkov odmeniť jednou z našich chutných ovocných kapsičiek OVKO.