60af7ba82c3ca070006697

Nebezpečenstvá v byte, ktoré číhajú na batoľa

Vo chvíli, kedy sa stanete rodičom, žijete v neustálom strehu a strachu o dieťa, aby zle nespadlo, niečo naňho nespadlo, neoblialo sa horúcim atď.. Väčšina nehôd sa stáva práve doma, preto je dôležité pred obdobím batolenia zaistiť nebezpečné a zdraviu ohrozujúce miesta.

Deti bývajú často neposedné. Akonáhle sa začne drobec batoliť, treba myslieť v prvom rade na jeho bezpečnosť. Základom je, aby ste boli vždy v strehu, vytvorili mu bezpečné prostredie a učili ho opatrnosti. Primerane k veku dieťaťa mu vysvetľujte, čo je preňho ohrozujúce. V nebezpečenstve sú obzvlášť batoľatá, ktoré sú zvedavé a nie sú ešte samé schopné posúdiť a vyvodiť záver z určitej situácie. Takéto detičky nikdy nenechávajte v miestnosti samé. Čo predstavuje pre nich nebezpečenstvo?

ELEKTRIKA

Vo výške batoľaťa sa nachádzajú elektrické zástrčky, do ktorých môže šikovne strčiť pršteky. Riešením môžu byť chráničky, ktoré mu jednoducho zamedzia, aby zvedavo pichalo prsty do zástrčky. Nebezpečné môžu byť aj káble, napríklad od elektrospotrebičov, ktoré si môže na seba stiahnuť alebo sa na kábli priškrtiť. Zaistite, aby neboli v jeho dosahu. Stolné lampy môžu byť pre neho tiež lákadlom, hrozí však popálenie sa na horúcej žiarovke alebo ju môže vymontovať a chytiť sa elektrickej objímky.

POZOR, HORÚCE!

Horúci radiátor, horiaci krb, kuchynská platňa a všetko, čo môže spôsobiť batoľaťu popáleniny. Okolo radiátora môžete dať ochrannú mrežu, taktiež pred krb v dostatočnej vzdialenosti od krbu. Pri varení používajte zadné platne. Ak aj varíte na prednej, rukoväte hrncov či panvíc nechajte otočené dozadu. Z dosahu odstráňte tiež nebezpečné kuchynské náradie, ťažké či ostré predmety.

CHEMIKÁLIE

Pozor na chemikálie, ktoré by mohlo požiť, streknúť si do tváre alebo obliať sa s nimi! Zamknite ich vysoko do skrinky, kam nedočiahne. To isté platí aj pre lieky, ktoré by mohlo nájsť a zvedavo ochutnávať. Nebezpečné sú aj kozmetické prípravky ako lak na nechty, odfarbovač, farba na vlasy, odlakovač, tekuté mydlo atď. Jedovaté môžu byť aj niektoré druhy rastlín, ktoré máte v byte.

PÁD Z VÝŠKY

Ak máte doma schody, zamedzte mu k nim prístup. Pád z výšky môže zdravie dieťaťa vážne ohroziť. Nikdy ho nenechávajte samé na stoličke alebo na stole. Skontrolujte aj nábytok, na ktorý má možnosť vyšplhať sa. Nezabudnite zaistiť aj balkón a nikdy neodchádzajte z miestnosti bez zavretia okna, môže z neho vypadnúť, alebo sa vážne poraniť, keď sa sklo rozbije napríklad pri silnom prievane.

MALÉ VECI

Batoľatá všetko skúmajú hmatom a pusou. Pri malých veciach hrozí ich prehltnutie, vdýchnutie a následne udusenie. Pozor na oriešky, malé kľúče trčiace zo skriniek, špendlíky, psie krmivo (granule), igelitky, balóniky, drobné hračky,… Strava musí byť tiež primerane prispôsobená k ich veku. Udusenie im môže spôsobiť kusová tvrdá zelenina. Voľte radšej stravu, ktorá je ľahko prehĺtateľná ako rôzne kašičky, polievky či dojčenskévýživy.