60ae6853477d6613203660

Poruchy učenia: Ako ich odhaliť?

Má vaše dieťa problémy s učením? Myslíte si, že je za tým iba lenivosť? Čo ak sa mýlite a váš drobec trpí poruchou učenia? Ako odhaliť u žiaka túto diagnózu a predísť jeho zbytočnému trápeniu sa v škole?

Príčina vzniku poruchy učenia

Presnú príčinu vzniku porúch učenia nie je možné odhaliť, ale podľa odborníkov túto diagnózu spôsobuje viacero faktorov. Je dokázané, že svoju úlohu zohráva v tomto prípade dedičnosť, alebo zmeny v mozgu, ktoré majú taktiež vplyv na poruchy učenia. Podľa viacerých štúdií sa na dieťati negatívne odzrkadľuje aj matkino správanie počas tehotenstva, ako napr. fajčenie, pitie, užívanie rizikových liekov, prekonanie závažných chorôb a pod. Na dieťa má negatívny dopad aj komplikovaný pôrod, ktorý môže ovplyvniť jeho neskorší vývin.

Príznaky poruchy učenia

Rodičia by si mali všímať, ako sa zručnosti a vedomosti ich dieťaťa postupne vyvíjajú. Ak spozorujú, že dieťa je v určitých znalostiach oproti svojim rovesníkom pozadu, mali by vyhľadať pomoc odborníkov. Pedagogicko-psychologickí poradcovia v centrách na základe testov odhalia problém dieťaťa a rodičom poradia, ako postupovať ďalej.

 1. Dieťa v predškolskom veku môže mať problémy:

  • s vyslovovaním slov alebo nájsť správne slovo
  • s abecedou, číslami, farbami, tvarmi alebo dňami v týždni
  • so zapínaním gombíkov, zipsov či so zaväzovaním šnúrok
  • s ovládaním písacích potrieb, nožníc alebo vyfarbovaním presných plôch,
  • s každodennými rutinnými záležitosťami.
 2. Dieťa vo veku 5 – 9 rokov môže mať problémy:

  • s chybami pri čítaní a písaní,
  • so spájaním zvukov a vytváraním z nich slov,
  • s pletením základných slov pri čítaní,
  • s naučením sa základných matematických pojmov,
  • s učením sa nových zručností,
  • s meraním času a pamätaním si sekvencií.
 3. Dieťa vo veku 10 – 13 rokov môže mať problémy:

  • s pochopením matematických funkcií,
  • čítať s porozumením,
  • s vyjadrovaním sa nahlas,
  • s rukopisom,
  • s organizačnými schopnosťami (zabúdanie na domáce úlohy a iné povinnosti).

Aké poruchy poznáme?

 1. Dyslexia – porucha čítania
 2. Dysgrafia – porucha písania
 3. Dyskalkúlia- porucha ovládania matematických úkonov
 4. Dysortografia – porucha gramatiky a pravopisu
 5. Dyspinxia – porucha výtvarných schopností
 6. Dysmúzia – porucha hudobných schopností
 7. Dyspraxia – porucha vykonávania manuálne zložitejších činností

Náš tip

Dieťa potrebuje mať dostatok energie, a preto majte vždy po ruke aj detskú výživu OVKO, ktorá je plná vitamínov.