60af7cfdc7554961547986

Rezíduá pesticídov v čerstvom ovocí a v dojčenskej výžive

Európske normy na detskú a dojčenskú výživu sú maximálne prísne. Prostredie v ktorom žijeme je značne poznamenané priemyselnými vplyvmi a samotná poľnohospodárska výroba je intenzifikovaná a zameriava sa na výnosy z hektára pôdy. Tieto ekonomické činitele však nie sú v súlade s požiadavkami na minimalizáciu zdravotných rizík, súvisiacich s konzumáciou takýchto potravín najmä u tých najmenších konzumentov.

Často počujeme a to aj od pediatrov, aký veľký je význam čerstvej zeleniny a ovocia pre detský organizmus, nikde sa však neprízvukuje, že bežná zelenina alebo ovocie môže mať podľa platnej legislatívy až 300 krát vyšší obsah rezíduí pesticídov na jednotku hmoty ako to predpisuje legislatíva pre detskú výživu. Kým u dojčenskej výživy je maximálny povolený obsah rezíduí pesticídov 0,01 mg/kg, u ovocia, zeleniny, či mäsa na bežný konzum je to 3 mg/kg !!! z každého jednotlivého rezídua.

Nakoľko pri ošetrovaní rastlín je známych niekoľko stoviek účinných látok v pesticídoch, či herbicídoch a nie je nemožné, že u konkrétnej rastliny bolo použitých aj desať prostriedkov s rôznymi účinnými látkami, ich kumulatívny reziduálny obsah môže byť významný a pre detský organizmus škodlivý.

Dojčenská výživa OVKO sa vyrába zo surovín, ktoré boli na obsah rezíduí pesticídov analyticky vyšetrené. Analýzy sa realizujú v akreditovaných európskych laboratóriách. Použiť sa môžu len tie suroviny, ktoré vyhovejú prísnym normám. A to je ten rozdiel, ktorý by si mal uvedomiť každý rodič, ktorý počúva dobré rady na tému výživy dojčiat.

Dobrá rada na konzumáciu čerstvej zeleniny a ovocia sa musí dopovedať a aj vypočuť dokonca, inak môže byť jej uplatnenie viac škodlivé, ako užitočné. Čiže čerstvé ovocie a zelenina má prednosť, ale musí byť overená ich kvalita, čo je v praxi garantované len v bio segmente.

Vhodnou alternatívou je teda sterilizovaná detská výživa OVKO vyrábaná pod prísnym hygienickým režimom z analyticky overených surovín.