60ad73a099222222445622

Vulgarizmy a nadávky k detstvu (ne)patria

Nadávka či vulgárne slovíčko z úst dieťaťa prekvapí (či priam šokuje) nielen rodiča, ale aj okolie. Nezáleží na tom, či našej ratolesti „ušlo“ v kruhu blízkej rodiny, v čakárni u lekára alebo na detskom ihrisku – trápny, nepríjemný pocit je stále rovnaký. Napriek tomu vulgarizmy a nadávky sú u detí naozaj časté. Aký postoj by k nim mali zaujať rodičia?

Samozrejme, žiadny rodič nechce, aby jeho dieťa nadávalo či bolo vulgárne. Veď odkiaľ by sa k podobnému slovníku dostalo? Pokiaľ sa (aj z času na čas) nezvyknete doma vyjadrovať podobne, stále nemáte vyhraté. Zdrojom môže byť napríklad televízia, škôlka či širšie okolie, kde sa vulgarizmy a nadávky určite k dieťaťu dostanú. Ako však zareagovať? Trestom, smiechom, či ignorovaním nepekného slovíčka? Je vôbec možné dieťa podobnému správaniu odnaučiť?

S pravdou von

Nadávky k detstvu jednoducho patria. Mnohí rodičia sa však mylne domnievajú, že ich dieťaťa sa to netýka. Avšak, väčšina začne vulgárne slovíčka používať už pred nástupom do škôlky; pričom rodič s tým sotva niečo zmôže. Treba sa však uvedomiť, že deti ich používajú bez postranných úmyslov, nevedomky a bez toho, aby takéto „označenia“ vychádzali z hodnôt a noriem nás dospelých. Dieťa jednoducho musí prísť k ich poznaniu, vďaka čomu sa naučí, že podobné vyjadrovanie nie je v spoločnosti vhodné a akceptovateľné. Práve preto väčšina snáh rodičov o vyhovorenie škaredých slov zlyháva. Spôsob vyjadrovania sa, zaobchádzania s rečou a slovami, je totiž výsledok dlhodobého procesu učenia sa. Ako rodič sa preto obrňte trpezlivosťou a neočakávajte, že po prvom dohovorení dieťa automaticky prestane vulgarizmy a nadávky používať. Naviesť ho na správnu cestu však môžete nasledovne:

  • Buďte príkladom – deti prirodzene napodobňujú najmä správanie v rodine, preto si dávajte nielen doma pozor na to, ako sa vyjadrujete.

  • Zohľadnite vek – ako sme uviedli vyššie, čím staršie dieťa, tým viac rozumie normám a pravidlám správania. Darmo teda budete vysvetľovať trojročnému drobcovi, že niektoré slová nie je vhodné používať.

  • Vymedzte hranice – aj nadávky sa delia na jemnejšie a celkom vulgárne. Tie z prvej kategórie môžete aspoň dočasne ignorovať, prísnejšie však pristupujte, ak dieťa začne používať tvrdé vulgarizmy.

  • Vysvetľujte – aspoň čiastočne sa pokúste vysvetliť význam niektorých škaredých slov, prípadne to, aké pocity vyvolávajú u ostatných.

  • Vyvodzujte dôsledky – ak opakovane a vedome používa nejaký výraz či nadávku, nechajte ho, aby za takéto správanie nieslo aj dôsledky. Napríklad upozornením, že pokiaľ bude ešte dané slovíčko používať v prítomnosti iných detí, bude sa musieť hrať samé.

Výchova detí spočíva aj vo vštepovaní vhodného správania, ku ktorému vyjadrovanie bezpochyby patrí. Na to však treba aj dostatok času, počas ktorého poznáva svet a formuje sa aj jeho osobnosť. Obrňte sa preto trpezlivosťou – tá predsa prináša ruže J