60ae51fc636d4057794190

Výchova „cukor a bič“

Odmena za dobré správanie, trest za zlé. Aj vaša výchova si na podobných nástrojoch zakladá? Využívali ich celé generácie pred nami, takže sú overené a pre vývoj detskej osobnosti aj vhodné. Iba že by to bolo celkom inak.

Na prvý pohľad fungujú vynikajúco. Za želané správanie, dobrú známku či pomoc v domácnosti sľúbite dieťaťu niečo, čo má rado. Ak naopak naše očakávania nesplní, už automaticky môže očakávať trest. Boli sme tak vychovávaní my i naši rodičia, generácia súčasných detí bude na tom podobne. Všeobecne totiž panuje názor, že sa tak správne formuje ich charakter, morálne hodnoty a učia sa aj želanému modelu správania. Deti sa však niekedy nevyhnú ani trestu „pre výstrahu“, čiže ako upozornenie, aby sa v budúcnosti podobné správanie neopakovalo. Naoko nevinná výchovná metóda však nemá taký efekt, ako sa domnievame, naopak sa môže v budúcnosti na osobnosti a charaktere odzrkadliť veľmi zle.

Viete o rizikách?

V krátkodobom ponímaní môže trest či odmena naozaj účinkovať. Kým jedno z nich dieťa motivuje k želaným výsledkom, druhé naopak odstraší a odradí urobiť niečo, čo si rodičia neželajú a považujú za zlé. Funguje to však len z krátkodobého hľadiska. Citlivá detská psychika vyhodnotí trest ako niečo ponižujúce, dostavia sa pocity hanby, frustrácie, dokonca i hnevu. Všetky si potom prenesie do puberty, čo môže mať na jeho dospievanie veľmi negatívny vplyv. Dieťa sa môže začať správať agresívne, fyzické tresty považovať za bežné a uplatňovať ich aj vo svojom okolí.

Odmena môže naproti tomu vyzerať neškodne. Pre rodičov i široké okolie, s ktorým prichádza dieťa do styku, je odmena prostriedkom, ako upevniť, povzbudiť a motivovať dieťa k žiaducemu konaniu. Platí to tiež len veľmi krátkodobo – dieťa sa vďaka nej dlhodobo nenaučí ako sa správať, konať či budovať si hodnoty- zjednodušene povedané ho neprinúti robiť niečo, čo by bez odmeny samé nechcelo. Tým pádom upadá i motivácia a záujem o rodičmi žiadanú činnosť. Neskôr sa celý tento „systém“ môže obrátiť proti nastavenej výchove a dieťa bude za všetkým hľadať „pridanú hodnotu“.

Ideálna výchova?

Výchova detí je určite jednou z najťažších úloh. Neexistuje ideálny návod, ako k nej pristupovať správne, bez chýb. Modelovať charakter a vštepovať hodnoty však možno i inak, ako formou trestov či odmien. Jednou z možností je napríklad nechať ho prežiť priame dôsledky svojho správania, činov. Samozrejme, treba brať ohľad na vek dieťaťa.

Náš tip: Odmenu dieťaťu určite neodoprite, pokiaľ si ju zaslúži! Namiesto sladkostí však siahnite po niektorom z produktov OVKO. Budete tak mať istotu, že si nielen pochutí, ale aj dodá telu vitamíny z ovocia či zeleninky.